تشکل های ملی

انجمن قهوه ایران

رئیس: حسام ربيعي ساماني
دبیر اجرایی: سارا رضایی
آدرس: تهران، محله شهید قندی - نیلوفر، خیابان سروش، کوچه شهید حسین سلطانی(قرقاول)، پلاک 16، طبقه دوم، واحد 4
کدپستی: 1555915515
وب سایت: http://iranca.coffee

تاریخچه