تشکل های ملی

انجمن قیر ایران

رئیس: داود محمدی
دبیر اجرایی: مسعود مؤذن
آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، محله گاندی، بن بست بخشندگان، پلاک 0، ساختمان مدیکو، طبقه پنجم، واحد 503
کدپستی: 1516743389
تلفن: 28421172 (021)
نمابر: 28421172 (021)
پست الکترونیکی: info@irbas.ir
وب سایت: www.irbas.ir

تاریخچه