تشکل های ملی

انجمن ماشین سازان صنایع غذایی ایران

رئیس: مجتبی نائلی
دبیر اجرایی: ناصر خزائی
آدرس: تهران، بزرگراه جلال آل احمد، به سمت غرب، انتهای پل آزمایش سمت راست، پلاک ۲۱۳، ساختمان نوژن، طبقه چهارم جنوبی، واحد ۷
تلفن: ۸ - ۸۸۴۸۵۳۵۶ (۰۲۱)
نمابر: ۸۸۴۸۵۳۵۷ (۰۲۱)
پست الکترونیکی: info@ifmma.ir
وب سایت: www.ifmma.ir

تاریخچه