تشکل های ملی

انجمن ماشین سازان و تجهیزات پلیمری ایران

رئیس: هرويک ياري جانيان
دبیر اجرایی: مرتضی نیک سرشت
آدرس: تهران - خیابان شهید حجت گرمابدری (احسان)، نبش میدان گرمابدری، پلاک 45، ساختمان شفیعی، طبقه دوم، واحد 8
کدپستی: 1658755610
تلفن: 5 - 77788204 (021)
نمابر: 77788201 (021)

تاریخچه