تشکل های ملی

انجمن مدیران صنایع ایران

رئیس: محسن خلیلی عراقی
دبیر اجرایی: محمد رضا ستوده
آدرس: تهران، خیابان مطهری، روبروی میرعماد، پلاک ۲۶۴، طبقه سوم
تلفن: ۸۸۳۰۴۰۷۰ - ۸۸۸۲۵۳۸۵ (۰۲۱)
نمابر: ۸۸۸۳۹۶۴۱ (۰۲۱)
وب سایت: www.amsiran.com

تاریخچه