تشکل های ملی

انجمن مدیریت سبز ایران

رئیس: محمدحسن امامی
دبیر اجرایی: مجید سرایداریان
آدرس: تهران، خیابان سهروردی شمالی، کوچه بسطامی، پلاک ۱۵، طبقه پنجم، واحد ۵
تلفن: ۸۸۵۱۵۵۲۶ (۰۲۱)
نمابر: ۸۸۷۶۳۶۵۷ (۰۲۱)
وب سایت: www.iran-gma.com

تاریخچه