تشکل های ملی

انجمن ملی خرمای ایران

رئیس: محسن رشید فرخی
دبیر اجرایی: مقداد تکلوزاده
آدرس: تهران، خیابان مفتح، پائین تر از میدان هفت تیر، کوچه افشار، پلاک ۸، طبقه سوم
تلفن: ۸۸۳۸۱۳۴۱ (۰۲۱)
نمابر: ۸۸۳۸۱۳۴۰ (۰۲۱)
پست الکترونیکی: info@naid.ir
وب سایت: www.naid.ir

تاریخچه