تشکل های ملی

انجمن ملی لیزینگ ایران

رئیس: محسن معلمیان
دبیر اجرایی: محمدهادی موقعی
آدرس: تهران، بزرگراه آفریقا، بالاتر از چهار راه اسفندیار، بلوار صبا، پلاک ۸، طبقه ۴
تلفن: ۵۹ - ۸۸۶۶۲۷۵۸ (۰۲۱)
نمابر: ۸۹۷۸۳۱۴۰ (۰۲۱)
پست الکترونیکی: info@iranlease.co
وب سایت: www.iranlease.co

تاریخچه