تشکل های ملی

انجمن مهندسین پلیمر و شیمی

رئیس: رامین خسروخاور
دبیر اجرایی: سیدشهروز زرگریان
آدرس: تهران، یوسف آباد، خیابان هجدهم، پلاک ۶، طبقه اول
تلفن: ۸۸۹۹۶۰۰۳ (۰۲۱)
نمابر: ۸۸۹۸۶۸۲۹ (۰۲۱)
وب سایت: www.apchen.ir

تاریخچه