تشکل های ملی

انجمن مهندسین پلیمر و شیمی

رئیس: رامین خسروخاور
دبیر اجرایی: سولماز شهباز
آدرس: تهران، یوسف آباد، خیابان هجدهم، پلاک ۶، طبقه اول
تلفن: 88986830(۰۲۱)
نمابر: 88986848(۰۲۱)
وب سایت: www.apchen.com

تاریخچه