تشکل های ملی

انجمن ناشران دیجیتال

رئیس: محمد رضا طلایی
دبیر اجرایی: سید مهرداد سید علیخانی
آدرس: تهران، خیابان فلسطین شمالی، پایین تر از میدان فلسطین، کوچه فتحی، پلاک ۲، واحد ۱۲
تلفن: ۶۶۴۶۰۲۳۸ (۰۲۱)
نمابر: ۶۶۴۹۸۱۶۰ (۰۲۱)
پست الکترونیکی: info@dpai.ir
وب سایت: www.dpai.ir

تاریخچه