تشکل های ملی

انجمن واردکنندگان بذر اصلاح شده ایران

رئیس: بیژن بقراطی
دبیر اجرایی: هدایت غفاری
آدرس: تهران، خیابان آزادی، نبش خیابان دکتر محمد قریب، پلاک ۱۱۷، طبقه اول ، واحد یک
کدپستی: ۱۴۱۹۹۵۴۹۱۵
تلفن: ۸ - ۶۶۹۰۱۱۰۶ (۰۲۱)
نمابر: ۶۶۹۳۳۰۳۵ (۰۲۱)
پست الکترونیکی: bboghraty@me.com

تاریخچه