تشکل های ملی

انجمن واردکنندگان برنج ایران

رئیس: عباس توکلی
دبیر اجرایی: مسیح کشاورز
آدرس: تهران، میرداماد، مقابل مسجد الغدیر، خیابان شنگرف، کوچه یکم، پلاک ۲۴، طبقه اول، واحد ۲
تلفن: ۲۶۴۱۲۱۶۶ - ۲۶۴۱۲۱۴۰ (۰۲۱)
نمابر: ۲۶۴۱۲۱۷۳ (۰۲۱)
پست الکترونیکی: info@iria.org.ir
وب سایت: www.iria.org.ir

تاریخچه