تشکل های ملی

انجمن واردکنندگان خودرو

رئیس: کورش مرشد سلوک
دبیر اجرایی: مهدی دادفر
آدرس: تهران، خیابان دمشق، خیابان ولیعصر، پلاک 1574، مجتمع نور تهران، طبقه 10 اداری، طبقه 16، واحد 2213
تلفن: 88480716 (021)
نمابر: 88108410 (021)
وب سایت: www.ia-ia.ir

تاریخچه