تشکل های ملی

انجمن واردکنندگان سم و کود ایران

رئیس: سید مهدی حسینی یزدی
آدرس: تهران، خیابان شهید مطهری،بعد از تقاطع بزرگراه مدرس، خیابان قابوسنامه، کوچه مرزبان نامه غربی، پلاک ۲۷، طبقه ۴
کدپستی: ۱۵۸۸۸۶۶۳۴۵
تلفن: ۸۸۸۱۱۹۰۴ - ۸۸۸۸۱۱۹۰۵(۰۲۱)
نمابر: ۸۸۳۱۵۶۱۸ (۰۲۱)
پست الکترونیکی: ipfia.iran@yahoo.com

تاریخچه