تشکل های ملی

انجمن واردکنندگان فرآورده های خام دامی

رئیس: فرهاد آگاهی
دبیر اجرایی: فرهاد طاهریان
آدرس: تهران، خيابان خرمشهر، خیابان شهید عشقیار (نیلوفر سابق)، کوچه هشتم، پلاك ۴، طبقه پنجم، واحد ۱۱
کدپستی: ۱۵۳۳۸۴۴۴۹۰
تلفن: ۸۸۵۰۸۰۴۶-۸۸۵۰۸۰۴۷ (۰۲۱)
نمابر: ۸۶۰۴۵۹۲۱-۸۶۰۴۵۳۰۸ (۰۲۱)
پست الکترونیکی: info@arpia.ir
وب سایت: www.arpia.ir

تاریخچه