تشکل های ملی

انجمن واردکنندگان مواد غذایی و آشامیدنی

رئیس: محمد فراهانی
دبیر اجرایی: شیما حشمتی
آدرس: تهران، محله کاووسیه، بلوار نلسون ماندلا، بلوار مینا، پلاک22، واحد 19
تلفن: 88876725 (۰۲۱)
نمابر: 88876725 (۰۲۱)
پست الکترونیکی:
وب سایت: www.fbia.ir

تاریخچه