تشکل های ملی

انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی

رئیس: حسین غروی رام
دبیر اجرایی: امیر اسحاقی
آدرس: تهران، خیابان شریعتی، رو به روی خیابان پلیس، پلاک 480، طبقه ششم، واحد 30،
کدپستی: 1565935337
تلفن: 86196107
پست الکترونیکی: info@cpma.ir
وب سایت: www.cpma.ir

تاریخچه