تشکل های ملی

انجمن پسته ایران

رئیس: محمد صالحی
دبیر اجرایی: حسین رضایی تاج آبادی
آدرس: کرمان ،ابتدای بلوار جمهوری اسلامی ،خیابان شهید لاری نجفی (بیست متری نادر) ، کوچه شماره 2 ، پلاک 12، طبقه اول
کدپستی: 7619643150
تلفن: 32475749 - 32475489 -034-32474167
نمابر: 32478553 - 034
پست الکترونیکی: info@iranpistachio.org
وب سایت: www.iranpistachio.org

تاریخچه