تشکل های ملی

انجمن کاربری سازان (تولیدکنندگان تجهیزات پشت کامیون و کشنده ها)

رئیس: عبدالرضا سپهوند
آدرس: کیلومتر 14 جاده مخصوص تهران - کرج ، بعد از چهارراه ایران خودرو ، نبش کوچه جهاد ، پلاک 4 ، واحد 6
کدپستی: 1396184791
تلفن: 44190360 (021)
نمابر: 44190121 (021)
پست الکترونیکی: iranbbs@yahoo.com
وب سایت: www.IRANBBS.ORG

تاریخچه