تشکل های ملی

انجمن کامپوزیت ایران

رئیس: ایرج علاقه بند
دبیر اجرایی: مسعود تأملی
آدرس: بزرگراه حکیم غرب بعد از اشرفی اصفهانی، خیابان باهنر، انتهای خیابان بهاران، کوچه مریم، پلاک 17 طبقه 4 واحد 2.
کدپستی: 1473666859
تلفن: 02144003817
نمابر: 02144003818
پست الکترونیکی: Ircomas@yahoo.com
وب سایت: Ircomas.ir

تاریخچه