تشکل های ملی

جامعه تورگردانان ایران

رئیس: ابراهیم پورفرج
دبیر اجرایی: سیدهادی شیرازی
آدرس: تهران ، میدان ونک ، خیابان ونگ، ساختمان دنا، پلاک 24، طبقه دوم جنوبی ، واحد 12
تلفن: 88679432 - 88679433 (021)
نمابر: 88679286 (021)
پست الکترونیکی: info@itoa.ir
وب سایت: www.itoa.ir

تاریخچه