تشکل های ملی

جامعه مدیران و متخصصین صنعت کفش ایران

رئیس: مصطفی طالقانی اصفهانی
آدرس: تهران، خیابان مطهری، خیابان میرزای شیرازی، نبش خیابان ۲۲، پلاک ۱۷۴، طبقه دوم، واحد یک
کدپستی: 1596816719
تلفن: ۸۸۸۹۱۱۹۷-۸ (۰۲۱)
نمابر: ۸۸۹۰۲۳۵۹ (۰۲۱)
پست الکترونیکی: info@assomes.ir
وب سایت: www.assomes.ir

تاریخچه