تشکل های ملی

جامعه ممیزی و بازرسی ایران

رئیس: پیمان شاه اویسی
دبیر اجرایی: سید محمد کیاحسینی
آدرس: تهران - یوسف آباد ، خ ابن سینا ، بین کوچه هفتم و نهم ، پلاک 4 ، طبقه دوم
کدپستی: 1433714395
تلفن: ۸۸۷۰۶۱۹۲ (۰۲۱)
نمابر: ۸۸۷۲۵۹۴۴ (۰۲۱)
پست الکترونیکی: info@aisiran.com
وب سایت: www.aisiran.com

تاریخچه