تشکل های ملی

خانه معدن ایران

رئیس: محمدرضا بهرامن
دبیر اجرایی: غلامرضا حمیدی انارکی
آدرس: تهران، خيابان سميه، بين فرصت و ايرانشهر، شماره ۱۹۵ (جنب بانك انصار )
تلفن: ۸۸۸۴۷۴۱۷ (۰۲۱)
نمابر: ۸۸۸۳۰۵۸۱ (۰۲۱)
پست الکترونیکی: info@iranminehouse.ir
وب سایت: www.iranminehouse.ir

تاریخچه