تشکل های ملی

سندیکای تولیدکنندگان رنگ و رزین ایران

رئیس: ایرج اعتماد امامی
دبیر اجرایی: فوزیه صباح
آدرس: تهران، خیابان آفریقا، کوچه ارمغان شرقی، پلاک ۱۳، طبقه ششم
تلفن: ۲۲۰۴۷۱۹۵ - ۲۲۰۴۷۱۹۹ (۰۲۱)
نمابر: ۲۲۰۴۷۱۰۱ (۰۲۱)
پست الکترونیکی: parmai88@yahoo.com
وب سایت: www.parmai.com

تاریخچه