تشکل های ملی

سندیکای تولیدکنندگان مجموعه قطعات موتور سیکلت و دوچرخه

رئیس: ماشااله قاسمی نژاد
دبیر اجرایی: ایرج افشار احمدی
آدرس: تهران، ميدان رازی، خيابان قلمستان، پاساژ رازي، طبقه سوم، واحد ۵۰۴
تلفن: ۵۵۳۷۰۶۰۶ - ۵۵۳۷۵۳۷۵ (۰۲۱)
نمابر: ۵۵۳۸۱۲۵۶ (۰۲۱)
پست الکترونیکی: info@simpm.ir
وب سایت: www.simpm.ir

تاریخچه