تشکل های ملی

سندیکای تولیدکنندگان مکمل های رژیمی-غذایی ایران

رئیس: عباس کبریایی زاده
دبیر اجرایی: سیدمحمدناصری
آدرس: تهران، بلوار کشاورز، حد فاصل خیابان کارگر و خیابان جمالزاده، پلاک ۳۴۲، طبقه ۵، واحد ۲۰
تلفن: ۶۶۱۲۲۸۳۱ (۰۲۱)
نمابر: ۶۶۱۲۲۸۳۱ (۰۲۱)
پست الکترونیکی: info.idsms@gmail.com
وب سایت: www.idsms.org

تاریخچه