تشکل های ملی

سندیکای تولید کنندگان سرنگ و سرسوزن ایران

رئیس: خالد روئین تن
دبیر اجرایی: خدایار عینی فرح
آدرس: تهران، میدان ونک، خیابان ونک، کوچه لیلی، پلاک ۳، طبقه ۳
تلفن: ۸۸۷۹۱۶۰۰ (۰۲۱)
نمابر: ۸۸۷۹۱۵۹۹ (۰۲۱)
پست الکترونیکی: snsyndicate@gmail.com

تاریخچه