تشکل های ملی

سندیکای شرکتهای تولید کننده برق

رئیس: محمد علی وحدتی
دبیر اجرایی: پرویز غیاث الدین
آدرس: تهران- سعادت آباد ٬ ضلع جنوبی خیابان سرو غربی ٬ بین چهارراه سرو و میدان کتاب ٬ پلاک ۱۱۴ ٬ طبقه اول جنوبی ٬ واحد 2
کدپستی: کدپستی ۱۹۹۸۹۹۴۱۹۴
تلفن: ۱۷ - ۲۲۳۸۰۰۱۵ (۰۲۱)
نمابر: ۲۲۱۴۸۱۳۸ (۰۲۱)
پست الکترونیکی: info@pgcsyndlcate.ir
وب سایت: www.pgcsyndicate.ir

تاریخچه