تشکل های ملی

سندیکای شرکت های شناسایی و مکان یابی رادیویی

رئیس: افشین کلاهی
دبیر اجرایی: سحر بنکدارپور
آدرس: تهران - محله امانیه، خیابان شهید حمید طاهری، بلوار نلسون ماندلا، پلاک 216، ساختمان مرکز تجارت ایرانیان، طبقه 11، واحد 3
کدپستی: 1966944898
تلفن: 86088243 (021)
نمابر: 89778387 (021)
پست الکترونیکی: info@rpics.ir
وب سایت: www.rpics.ir

تاریخچه