تشکل های ملی

سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران

رئیس: محمد عبده زاده
دبیر اجرایی: مهدی سلیمانجاهی
آدرس: میدان دکتر فاطمی، ابتدای خ بیستون، پلاک 1، ساختمان داروگستر، طبقه 2- واحد 21
کدپستی: 1431663118
تلفن: ۸۸۹۵۰۲۲۴-۶ (۰۲۱)
نمابر: ۸۸۹۵۰۲۲۷ (۰۲۱)
پست الکترونیکی: info@syndipharma.org
وب سایت: www.syndipharma.ir

تاریخچه