تشکل های ملی

سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران

رئیس: احمد شیبانی
دبیر اجرایی: مهدی سلیمانجاهی
آدرس: تهران، میدان دکتر فاطمی، ابتدای خیابان بیستون، پلاک ۳، ساختمان داروگستر، طبقه ۲، واحد ۲۱
تلفن: ۸۸۹۵۰۲۲۴-۶ (۰۲۱)
نمابر: ۸۸۹۵۰۲۲۷ (۰۲۱)
پست الکترونیکی: info@syndipharma.org
وب سایت: www.syndipharma.ir

تاریخچه