تشکل های ملی

سندیکای صنایع کنسرو ایران

رئیس: امیرمحمد تقی گنجی
دبیر اجرایی: سید محمد میررضوی
آدرس: استان تهران - شهرستان تهران - شهر تهران - شهيد بهشتي - خ: شهيد عبدالمجيد صابونچي - ك: شهيدحسين ادائي - پلاك 1 - طبقه 5 واحد 13
کدپستی: 153363533614
تلفن: 88647422- 88203781
نمابر: 88203781
پست الکترونیکی: Info@foodsyndicate.ir
وب سایت: www.foodsyndicate.ir

تاریخچه