تشکل های ملی

سندیکای صنایع کنسرو ایران

رئیس: امیرمحمد تقی گنجی
دبیر اجرایی: سید محمد میررضوی
آدرس: تهران، خیابان میرداماد، خ نلسون ماندلا(جردن) نرسیده به ظفر، خیابان بنیسی، پلاک 15، واحد 14
تلفن: 88647422- 88203781
نمابر: 88203781
پست الکترونیکی: teska_t2@yahoo.com

تاریخچه