تشکل های ملی

سندیکای صنعت برق ایران

رئیس: پیام باقری
دبیر اجرایی: سپهر برزی مهر
آدرس: تهران، خیابان فاطمی، خیابان سیندخت شمالی، نبش خیابان خزان، پلاک ۱۵
تلفن: ۶۶۵۷۰۹۳۰-۶ (۰۲۱)
نمابر: ۶۶۹۴۴۹۶۷ (۰۲۱)
پست الکترونیکی: info@ieis.ir
وب سایت: www.ieis.ir

تاریخچه