تشکل های ملی

شورای ملی زیتون ایران

رئیس: مهدی عباسی
دبیر اجرایی: مختار محمدی
آدرس: تهران، خیابان مفتح جنوبی، نرسیده به استادیوم شیرودی، کوی افشار، پلاک ۸، طبقه سوم
تلفن: ۸۸۳۸۱۳۳۷-۸ (۰۲۱)
نمابر: ۸۸۳۸۱۳۳۹ (۰۲۱)
پست الکترونیکی: info@iranioc.ir
وب سایت: www.iranioc.ir

تاریخچه