تشکل های ملی

شورای ملی نخود

رئیس: ناصر مرادی
آدرس: کرمانشاه ، محله باغ نی، خیابان دانشگاه، بلوار شهید بهشتی، پلاک 0، طبقه همکف
کدپستی: 671566455
تلفن: 38214619 (083)
نمابر: 38214619 (083)
پست الکترونیکی: Naser_moradytrading@yahoo.com
وب سایت: www.incp.ir

تاریخچه