تشکل های ملی

فدراسیون صنعت آب ایران

رئیس: اسماعیل مسگرپور طوسی
دبیر اجرایی: فریدون خزاعی
آدرس: تهران- خیابان کریم خان زند، خیابان خردمند شمالی، پلاک ۹۵، طبقه ۶
تلفن: ۸۸۸۴۵۵۶۳ (۰۲۱)
نمابر: ۸۸۸۲۸۰۹۶ (۰۲۱)

تاریخچه