تشکل های ملی

فدراسیون صنعت آب ایران

رئیس: اسماعیل مسگرپور طوسی
دبیر اجرایی: سید علیرضا شریعت
آدرس: تهران، سعادت اباد، بالاتر از میدان کاج، خیابان نهم شرقی، پلاک 18، طبقه اول
تلفن: 021-91073014
نمابر: 021-89771633
پست الکترونیکی: iwif1394@gmail.com
وب سایت: iranwif.org

تاریخچه