تشکل های ملی

فدراسیون صنعت نفت ایران

رئیس: رامین خسروخاور
دبیر اجرایی: معصومه تاج میری
آدرس: تهران – میدان فاطمی، خیابان فلسطین شمالی، کوچه برادران غفاری، پلاک ۲۶
تلفن: ۴- ۸۸۹۸۶۸۲۰ (۰۲۱)
نمابر: ۸۸۹۸۶۸۴۸ (۰۲۱)
پست الکترونیکی: info@ifoi.ir
وب سایت: www.ifol.ir

تاریخچه