تشکل های ملی

فدراسیون صنعت نفت ایران

رئیس: رامین خسروخاور
دبیر اجرایی: معصومه تاج میری
آدرس: تهران – میدان فاطمی، خیابان فلسطین شمالی، کوچه برادران غفاری، پلاک ۲۶
کدپستی: 1415744341
تلفن: ۴- ۸۸۹۸۶۸۲۰ (۰۲۱)
نمابر: ۸۸۹۸۶۸۴۸ (۰۲۱)
پست الکترونیکی: info@irfpi.ir
وب سایت: irfpi.ir

تاریخچه