تشکل های ملی

فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران

رئیس: محمد رضا طلایی
دبیر اجرایی: مرتضی کوهنورد
آدرس: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه حکیمی، پلاک ۱۵، طبقه پنجم شرقی
تلفن: ۸۸۵۱۱۷۲۱ (۰۲۱)
نمابر: ۸۸۵۱۱۷۲۱ (۰۲۱)
پست الکترونیکی: info@iictoa.ir
وب سایت: www.iictf.ir

تاریخچه