تشکل های ملی

فدراسیون واردات ایران

رئیس: فرهاد آگاهی
آدرس: تهران، محله قائم مقام فراهانی و سنایی، خیابان سنایی، خیابان بیست و ششم، پلاک 10، طبقه چهارم، واحد15
کدپستی: 1856985938
تلفن: 88509306 (021)
نمابر: 88509306 (021)
پست الکترونیکی: ir.importfederation@gmail.com
وب سایت: www.ifiran.ir

تاریخچه