تشکل های ملی

کانون انجمن های صنایع غذایی ایران

رئیس: سید محمدرضا مرتضوی
دبیر اجرایی: کاوه زرگران
آدرس: تهران، خیابان آفریقا، بالاتر از چهار راه جهان کودک، پلاک ۸۸، برج نگین آفریقا، واحد ۲۰۶
تلفن: 88882632 - 88721643 (021)
نمابر: 88875558 (021)
پست الکترونیکی: ifif.food@yahoo.com
وب سایت: www.ifif.ir

تاریخچه