تشکل های ملی

کانون طراحی و مهندسی و طراحی مونتاژ ایران

رئیس: احسان ثقفی
دبیر اجرایی: ولی اله شهاب
آدرس: تهران، عباس آباد، اندیشه، خیابان شهید خلیل حسینی(سورنا)، کوچه مریم، پلاک ۳، طبقه همکف
کدپستی: 1576995411
تلفن: ۸۸۷۴۹۷۲۱ - ۸۸۷۴۹۴۸۵ ۰۲۱)
نمابر: ۸۸۷۴۳۲۹۰ (۰۲۱)
پست الکترونیکی: info@irseda.ir
وب سایت: www.irseda.ir

تاریخچه