تشکل های ملی

کانون ملی زنان بازرگان ایران

رئیس: سیده فاطمه مقیمی
دبیر اجرایی: زهرا گلیج
آدرس: تهران ، خیابان مطهری ، خیابان ترکمنستان ، نبش کوچه سرو ، پلاک 20 ، طبقه اول ، واحد 1
کدپستی: 1566886713
تلفن: 88451059 - 88450962 (021)
نمابر: 88430155 (021)
پست الکترونیکی: kanoonzanan.iran21@yahoo.com
وب سایت: www.ibwa.ir

تاریخچه