تشکل های ملی

کانون ملی زنان بازرگان ایران

رئیس: سیده فاطمه مقیمی
آدرس: عباس آباد-اندیشه، خیابان میرزای شیرازی، خیابان شهید علی میرزا حسنی، پلاک 18، طبقه سوم، واحد 305
کدپستی: 1586753923
تلفن: 88451059 - 88450962 (021)
نمابر: 88430155 (021)
پست الکترونیکی: kanoonzanan.iran21@yahoo.com
وب سایت: www.ibwa.ir

تاریخچه