تشکل های استانی

اتحادیه تولیدکنندگان صنایع دستی

اتاق: سمنان
رئیس: محمود ابوالمعالي
آدرس: سمنان، بلوار ۱۷ شهریور، خیابان میرزا کوچک خان جنگلی
تلفن: ۳۳۴۶۴۰۰۲-۶ (۰۲۳)
نمابر: ۳۳۴۶۴۵۰۰ (۰۲۳)
هیئت مدیره: محمود ابوالمعالي، چنگيز قجر، علي عاليشاه، مريم رحيمي و افسانه لك
بازگشت

تاریخچه