تشکل های استانی

اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران

اتاق: بوشهر
رئیس: خداکرم ذوفنون
دبیر اجرایی: عباس قصاب زاده
آدرس: بوشهر، خيابان رئيسعلي دلواري، جنب اداره اوقاف
تلفن: ۳۳۳۲۲۰۷۳ - ۳۳۳۲۳۸۵۵ (۰۷۷)
نمابر: ۳۳۳۲۲۸۰۳ (۰۷۷)
هیئت مدیره: عبدالسلام طاهری، خداکرم ذوفنون، عبدالحمید قادریانی، محمد مهدی فرشاد و احمد دشتی زاده
بازگشت

تاریخچه