تشکل های استانی

اتحادیه صادرکنندگان

اتاق: قم
رئیس: حسن آقاجانی
دبیر اجرایی: محسن سعيديان
آدرس: قم، بلوار ۱۵ خرداد، بعد از كوچه ۳۳، جنب ساختمان آتش نشاني، اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی استان قم
تلفن: ۳۷۷۷۲۵۶۳ (۰۲۵)
نمابر: ۳۷۷۷۵۱۵۶ (۰۲۵)
هیئت مدیره: حسن آقاجانی، مجتبی حاج حسینی، علی خاکی، مصطفی کرمانی و احمد زاهدی موحد
بازگشت

تاریخچه