تشکل های استانی

اتحادیه صادرکنندگان

اتاق: سنندج
رئیس: فيض مقدم
دبیر اجرایی: عطااله احمدي
آدرس: سنندج، خيابان نمكي ها، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج
تلفن: ۳۳۲۸۴۴۵۵-۵۱ - ۳۳۲۹۱۷۵۰ (۰۸۷)
نمابر: ۳۳۲۳۵۰۳۵ (۰۸۷)
هیئت مدیره: توفيق رحيمي، كيوان زنگنه، عطا احمدي، اقبال زندي، محي الدين محموديان، امين نوري و فيض مقدم
بازگشت

تاریخچه