تشکل های استانی

اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی

اتاق: شیراز
رئیس: سيد مرتضي سيف زاده
آدرس: شيراز، خيابان مطهري شمالي (زرگري)، كوچه ۸، بن بست ۸/2، انتهاي بن بست، سمت راست، درب پنجم، بين پلاك ۷۷ و ۷۹
تلفن: ۳۶۲۸۵۵۳۹ - ۳۶۲۶۲۲۸۳ (۰۷۱)
نمابر: ۳۶۲۶۳۳۲۱ (۰۷۱)
هیئت مدیره: سيد مرتضي سيف زاده، عبدالحميد راهدار، ساسان فروتن، ابوالفضل ايماني پور و شهريار دهقان پيشه
بازگشت

تاریخچه