تشکل های استانی

اتحادیه صادرکنندگان محصولات کشاورزی استان اردبیل

اتاق: اردبیل
رئیس: رسول رضائيان
آدرس: اردبيل ـ كارشناسان ـ ورودي شهرك اداري ـ پشت بانك ملي – جنب ساختمان نظام مهندسي
تلفن: 045-33742001
نمابر: 045-33742002
هیئت مدیره: رسول رضائيان، براتعلي قضائي نياري، علي شيرزاده ساميان، داور نعمتي مقدم، ابراهيم جنتي، عزت بكروي اردبيلي، بهروز آزادي
بازگشت

تاریخچه