تشکل های استانی

اتحادیه صادرکنندگان کفشهای ماشینی

اتاق: قم
رئیس: ابوالفضل فرهاني
دبیر اجرایی: عبدالمجید چینی ساز
آدرس: قم، بلوار ۱۵ خرداد، بعد از كوچه ۳۳، جنب ساختمان آتش نشاني، اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی استان قم
تلفن: ۳۷۷۷۳۵۶۳ (۰۲۵)
نمابر: ۳۷۷۷۵۱۵۶ (۰۲۵)
هیئت مدیره: ابوالفضل فرهاني، محمد آقاجاني، سيد علي مكتبي، مصطفي كرماني، حسين كرماني، ابوالقاسم استاد و عبدالمجيد چيني ساز
بازگشت

تاریخچه