تشکل های استانی

انجمن خدمات فنی و مهندسی

اتاق: کرمان
رئیس: محسن ضرابي
آدرس: كرمان، خيابان استقلال، كوچه شماره ۱۲، پلاك ۵
تلفن: ۳۲۴۵۹۱۵۳ - ۳۲۴۴۱۰۵۸ (۰۳۴)
نمابر: ۳۲۴۵۳۴۶۵ (۰۳۴)
هیئت مدیره: محسن ضرابي، حميد بديعي، سيد نعمت اله عالم زاده، سيد مهران عالم زاده بحريني، كامشاد كاوياني، نيما ابراهيمي و علي نقوي
بازگشت

تاریخچه